NAGA

PROJEKT FOTOGRAFICZNY 2004/2005 ORAZ ALBUM

Wystawy:

2005 - ZPAF Warszawa
2005 - Green Gallery, Warszawa
2002 - Fotograficzne Mistrzostwa Polski

Zdjęcia

Jacek Jędrzejczak

Współpraca

Izabela Wojciechowska
Jacek Santorski
Regina Rudnicka
Irena Kaczurowska

ALL RIGHTS RESERVED

O Projekcie:

"Naga", zawiera kilkadziesiąt czarno-białych i kolorowych zdjęć zamkniętych w cztery spójne rozdziały, symbolizujące żywioły: Wodę, Powietrze Ogień i Ziemię. Treść albumu wypełnia kobieta i owe żywioły, kobieta w tych żywiołach, kobieta realizująca się przez te żywioły i wreszcie kobieta utożsamiająca się z tymi żywiołami.

Komentarze do zdjęć stanowią eseje Jacka Santorskiego.

Projekt NAGA zwieńczony został również wydaniem albumu pod tym samym tytułem, który zdobył tytuł Najpiękniejszej Książki Roku 2005, przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek.

Wernisaż wystawy NAGA (Green Gallery) 2005