FOTO 9/2011
AKT W PEJZAŻU

Cykl: Przeżyj Akt

Zdjęcia:
Jacek Jędrzejczak

Tekst:
Paweł Staszak
Jacek Jędrzejczak

Współpraca: Karolina Harazim
Regina Rudnicka
Paweł Staszak