DECENTRYZM - Człowiek jako ukryta dominanta

Idea decentryzmu zainspirowała do dyskusji grupę twórców skupionych wokół Galerii Fotografii MCK w Ostrowcu Świętokrzyskim, w trakcie której okazało się, że pojęcie to można z powodzeniem potraktować jako punkt wyjścia do opisywania rzeczywistości definiującej się nie poprzez dosadność, ostentacyjność czy też jednoznaczność przedstawienia, a poprzez kontekst i niedopowiedzenie, trudniejsze zapewne i bardziej wieloznaczne w interpretacji, ale przez to bardziej intrygujące w swoim egzystencjalnym wydźwięku.

Taka formuła wydała się obiecująca i na tyle atrakcyjna, iż zorientowani wokół niej artyści zdecydowali się na szersze działanie owocujące wystawą i towarzyszącym jej wydawnictwem albumowym.

W przypadku tak trudnego zadania, jakim jest stworzenie spójnego zestawu fotograficznego składającego się z wielu indywidualnych postaw, wskazane było jednak odnalezienie wspólnej przestrzeni, która nie tylko opisze sens działania, ale uporządkuje sposób jego odbioru…

ze wstępu do albumu: Piotr Komorowski 2009r.

Adam Wiśniewski Snerg: koncepcja DECENTRYZMU

Wszystkie istniejące dzieła sztuki,mimo ich wielkiej różnorodności,zaliczyć można do jednego kierunku - do centryzmu, którego istota polega na tym, że środek przedstawionego przez artystę przedmiotu, czymkolwiek ten przedmiot jest - zawsze zajmuje miejsce w ramach utworu. Dla twórczości centrystycznej

charakterystyczne jest dążenie do pełnej ekspozycji prezentowanego przedmiotu - niezależnie od wybranej formy. Centryzm zezwala na przedstawienie fragmentu jakiejś rzeczywistości, ale tylko w przypadku, kiedy cały przedmiot nie mieści się w ramach obrazu. Moja koncepcja kompozycji obrazu, w odróżnieniu od omówionej kompozycji, centrycznej, nosi nazwę decentryzmu.

Obraz wyraża postulat decentryzmu, gdy środek przedstawionego w nim przedmiotu znajduje się gdzieś niedaleko poza ramami utworu, skąd ten przedmiot dominuje nad ukazanym otoczeniem. Taka zasada kompozycji - poprzez stworzenie napięcia między ukrytym przedmiotem a widocznym tłem - pozwala wzmocnić znaczenie przedmiotu albo jego otoczenia w zależności od przypisanej im roli.

Adam Wiśniewski-Snerg. 


PREZENTACJA ALBUMU DECENTRYZM

Autorzy

MIRA REWERS. MAREK RACHWAŁ, PIOTR KOMOROWSKI, MIROSŁAW ARASZEWSKI, AKUB KACZANOWSKI, RYSZARD KARCZMARSKI, GRZEGORZ GAŁĘZIA, CEZARY ŁUTOWICZ, STANISŁAW DUNIN-BORKOWSKI, MIROSŁAW RADOMSKI ARTUR DZIWIREK, ROBERT ANDRE, JACEK KONRAD JĘDRZEJCZAK, AGNIESZKA RADLAK, JERZY PIĄTEK, ANDRZEJ ŁADA, JUSTYNA GENTILE ŁADA, SERGIUSZ SACHNO.

Koncepcja projektu i fotoedycja: SERGIUSZ SACHNO
Organizacja pleneru i panelu dyskusyjnego: ANDRZEJ ŁADA
Projekt graficzny: SERGIUSZ SACHNO, SŁAWOMIR ZIELIŃSKI
Tłumaczenie: GRZEGORZ GAŁĘZIA
Wydawca: MIEJSKIE CENTRUM KULTURY, OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
ISBN-978-83-89437-0-37

Wystawa i promocja albumu: Nowy Jork - 10.11.2011

Promocja albumu oraz towarzysząca jej wystawa miały miejsce w czasie trwania XIII Miedzynarodowego Festiwalu Chopin i Przyjaciele w Nowym Jorku: (10.11.2011- 20.11.2010)