AVA BOOKS - FOTOPORADNIK

Prace Jacka Jędrzejczaka opublikowane zostały w:

  •  A Comprehensive Guide to Digital Glamour Photography
  • A Comprehensive Guide to Digital Portrait Photography
  • A Comprehensive Guide to Digital Nude Photography
    jako wzór i punkt odniesienia dla przyszłych fotografów.

Książki publikowane przez AVA Academia tworzą wiodące autorytety akademickie.