FIRSTLY

„Firstly” jest częścią projektu  „TEN”.
Konfrontuje temat człowieka w relacji do czasu. Trwanie staje się wyrazem załamania kontinuum, zatrzymania, a co za tym idzie – zmiany, bezwładności.

W napięciu spowolnienia odnajduję przestrzeń do refleksji, ukonstytuowanej na dostrzeżeniu szerszej perspektywy i głębszych wymiarów.

Zdjęcia: Jacek Jędrzejczak
Reżyser: Jacek Jędrzejczak
Muzyka: Tadeusz Sudnik
Współpraca: Anna Just, Piotr Cieślik, Regina Rudnicka

NAGRODY:

  • 2019, Firence International Film Corti Festival  Toskania – finalist
  • 2018, Linoleum International Contemporary Animation and Media Festival
  • 2018, USA Film Festival –  finalist
  • 2018, Euregion Film Festival – semi finalist
  • 2018, Italy Visionaria Sienna - selected
  • 2017, Ukraine Linoleum International Contemporary Animation and Media Art Festival- selected