JACEK JEDRZEJCZAK

FOTOTERAPIA

FOTOTERAPIA

Służy jako narzędzie introspektywne, umożliwiając analizę własnych uczuć, myśli i doświadczeń, co może skutkować głębszym zrozumieniem siebie.

FOTOTERAPIA

Pozwala na nietradycyjną ekspresję emocji poprzez artystyczne wyrażanie siebie za pomocą własnego ciała, co jest szczególnie wartościowe dla osób z trudnościami w komunikacji werbalnej, pomagając im znaleźć alternatywne środki wyrazu

FOTOTERAPIA

Sprzyja przełamywaniu społecznych norm i barier związanych ze wstydem lub traumatycznymi doświadczeniami cielesnymi, zwłaszcza poprzez pracę z nagością, co może prowadzić do większej otwartości i tolerancji wobec różnorodności.

 

FOTOTERAPIA

 Przyczynia się do redukcji stresu i poprawy ogólnego samopoczucia poprzez uczestnictwo w procesie twórczym, zarówno indywidualnie, jak i grupowo, oferując możliwość relaksu i skupienia na pozytywnych aspektach twórczości.

FOTOTERAPIA

 Wspiera w rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami na różnych płaszczyznach życia oraz  sprzyja wzrostowi poczucia wolności i pewności siebie.

 

PO SESJI...

A. Lowen, W. Reich, S. Freud

Idee, myśli i doświadczenia trzech naukowców (A. Lowen, W. Reich, S. Freud) stały się inspiracją do wypracowania mojej artystycznej koncepcji spotkań z drugim człowiekiem.

  1. Aleksander Lowen był psychiatrą i terapeutą, który skupiał się na związku między ciałem a umysłem. Jego prace dotyczące analizy ciała i psychoterapii opartej na ciele przyczyniły się do bardziej świadomego postrzegania ciała jako nośnika emocji i doświadczeń.
  2. Wilhelm Reich był psychoanalitykiem, który zachęcał do otwartego eksplorowania seksualności i popędów życiowych. Jego prace miały wpływ na interpretację i przedstawienie tematyki aktu przez artystów, prowadząc czasem do bardziej odważnych i prowokacyjnych obrazów aktów.
  3. Sigmund Freud, znany jako ojciec psychoanalizy, rozszerzył zrozumienie ludzkiej natury i wpłynął na sposób, w jaki artyści podejmowali temat aktu w swoich dziełach. Jego koncepcje dotyczące podświadomości i nieświadomych pragnień inspirowały artystów do przedstawiania aktów jako nie tylko fizycznych aktów, ale również jako manifestacji wewnętrznych konfliktów i pragnień.