AKT 3 - Naked Wind

Koncepcja albumu: Jacek Jędrzejczak
Fotografie: Jan Berdak, Jacek Jędrzejczak, Sergiusz Sachno
Wstęp: Jacek Santorski, Marian Rumin
Projekt graficzny: Marek Goebel,
Format: 240 x 320 mm, Stron: 104, Rok wydania: 2010
Współpraca: Regina Rudnicka

Oprawa: miękka + etui
Język: angielski, polski
Wydawnictwo: Art and Psyche, ul. Grochowska 114, Warszawa

AKT fotograficznych fascynacji
Jan BERDAK, Jacek JĘDRZEJCZAK, Sergiusz SACHNO

Projekt „Akt3” łączy trzy cykle, trzech fotografów działających osobno, lecz w zbliżonym okresie czasowym, prowadzących eksperymenty z obrazem. Cykle te łączy klimat, a nie sposób podejścia do fotografii aktu, który jest tu pretekstem do działań w kategorii „czysta fotografia” i mimo pozornych podobieństw zdjęć widać, jak różne było dochodzenie do dzieła finalnego.

We wstępie do albumu Jacek Santorski pisze:

“Większość aktów dostępnych dziś w albumach, na wystawach czy internetowych galeriach przedstawia kobietę, która wabi i erotycznie prowokuje lub została podpatrzona tak, że nieświadomie pełni te role. Autorzy przedstawionych w niniejszym zbiorze aktów idą inną drogą. Pokazują ciało kobiety, która jest. (…)

Wyróżnienia i nagrody

„Akt3 – Naked Wind”, album warszawskiego Wydawnictwa Art and Psyche, wyróżnia się wśród innych publikacji tego typu. Zaciekawia nie tylko treścią, ale również formą.

Premiera albumu „Akt3 – Naked Wind” miała miejsce podczas Targów Książki w Krakowie w 2010 roku. W styczniu 2011 w Starej Galerii ZPAF w Warszawie zaprezentowana została wystawa fotografii Jana Berdaka, Jacka Jędrzejczaka i Sergiusza Sachno “Akt3. Naked Wind”.

  • 2011, Nominacja do nagrody w 51. Konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek “Najpiękniejsze Książki Roku 2010” w Dziale Albumy, 05.2011
  • 2011, Wyróżnienie w ogólnopolski Konkursie Albumów i Katalogów o Sztuce. BUW, Warszawa, 03.2011
  • 2010, Nowatorski Album Roku 2010 / Redakcja magazynu fotografii artystycznej Średni Format.

Tajemnica zawartości kryje się w stylizowanej, dwuczęściowej okładce „obejmującej” album. Zapowiedzią i swoistą podpowiedzią “co dalej?” jest jedynie szkicowe zaznaczenie fotografii na zewnętrznej okładce oraz przezierający ze środka tytuł albumu. Niewątpliwie należy go dotknąć, wysunąć z etui i otworzyć.


Wprowadzeniem do albumu są teksty Jacka Santorskiego, psychologa, oraz Mariana Rumina, krytyka sztuki, opublikowane w języku polskim oraz angielskim.

"Szczególnie sugestywnie fotograficznie dostrzeżony kinetyzm zapisany został w pracach J. Jędrzejczaka, w których figura, sylwetka, gest, temperament dookreślają witalizm postaci, specyficzne cechy „portretowanej”, której niekoniecznie twarz jest istotnym wyrazem. Ulotność emocji, urody form w nietrwałości ruchu, dyskretna przemiana odczuć i rwane „opowiadanie” kadrami wedle rytmu migawki, a nie życia samego, powodują zapisywanie niemożliwego, zewnętrznym tego co wewnętrzne. Dopiero wybór i dobór kadrów, ich powtórny układ, narracja prezentacji budują na nowo autorski (nie modela) spektakl, opowieść"

Marian Rumin