Autor scenariusza , reżyser: Jacek Jędrzejczak

Muzyka : Bogdan Mizerski

Kooperacja:  Regina Rudnicka, Joanna Królikowska

“Parallax view” stanowi część projektu „TEN” Jacka Jędrzejczaka i Bogdana Mizerskiego. Porusza tematykę relacji między człowiekiem i czasem. Czas trwania staje się wyrazem załamania kontinuum, zatrzymania i w efekcie końcowym – zmiany, bezwładu. Podczas spięcia, które pojawia się wraz ze zwolnieniem, Jacek Jędrzejczak znajduje miejsce na refleksję, opartą na zwróceniu uwagi na szerszą perspektywę i głębszy wymiar.

Author: Jacek Jędrzejczak Bogdan Mizerski

Director : Jacek Jędrzejczak  Music : Bogdan Mizerski

Cooperation: Regina Rudnicka, Joanna Królikowska

„Parallax view” is a part of Jacek Jędrzejczak’s and Bogdan Mizerski’s project named „TEN” and as such it confronts the subject of human being in relation to time. Duration becomes an expression of the slump of continuum, stoppage, and as a result – a change, an inertness. In a tension of slowdown Jacek Jędrzejczak finds the space for reflection, constituted on noticing a broader perspective and deeper dimensions.

“Parallax view” – Awards and selections:

Accolade Global Film Competition La Jolla – 2018
Teknochat Barcelona – 2018

“Parallax view” – full clip

Parallax view from Jacek Jedrzejczak on Vimeo.

Tagged with: , , ,