PERFORMANS (fragmenty, w ramach sesji fototerapeutycznej) - 2012

Reżyseria/ScenariuszJacek Jędrzejczak
Wystąpiły: Joanna Królikowska, Regina Rudnicka
Montaż/edycja: Jacek Jędrzejczak
Miejsce: INSTYTUT 116

Eksperyment dotyczący komunikacji niewerbalnej, spontaniczności i interakcji między ludźmi. Wstępna całkowita izolacja dwóch uczestniczek mogła być strategią mającą na celu wyizolowanie ich od bodźców zewnętrznych i skoncentrowanie uwagi na sobie nawzajem. To stworzyło atmosferę głębokiej intymności i skupienia.

Spontaniczne zachowania, które następowały po izolacji, były reakcjami na to, co uczestniczki odczuwały w trakcie tego doświadczenia. Brak zewnętrznych bodźców mógł zachęcić je do eksplorowania różnych form komunikacji, od gestów po mimikę, kontakt wzrokowy i dotyk.

Rozmowa na końcu na temat emocji i wrażeń fizycznego odczuwania występu była kluczowa dla zrozumienia głębszego znaczenia doświadczenia. Podsumowanie i refleksja po tak intensywnym eksperymencie mogły pomóc uczestniczkom w zrozumieniu swoich reakcji i poznaniu, jakie uczucia i doznania fizyczne zostały wzbudzone w trakcie performansu.