PROJEKT FILMOWY 2010 -2020

Autor: Jacek Jędrzejczak
Aktorka: Regina Rudnicka
Współpraca: Waldemar Petelczyc
Czas trwania 5:12

Twórcze nawiązanie do pracy Marcel'a Duchamp'a

Ta praca to dialog twórczy. To praca wizualna swobodnie nawiązująca do obrazu Marcel'a Duchampa, w sposób bazujący na możliwościach wykorzystania techniki filmowej.

Zastosowane środki wizualne i nadana filmowi specyfika continuum tworzą punkt odniesienia do własnych interpretacji – czy to przez osoby znające twórczość Duchampa, czy też nie. W projekcie tym ogromną rolę odgrywa audio – intuitive sounds, które koreluje z obrazem.

Praca stanowi swoisty hommage dla Marcela Duchampa, francuskiego artysty i eksperymentatora, autora terminu ready-made. “Akt chodzący po schodach” (1912) to jeden z najbardziej znanych obrazów artysty.

Migawki z wernisażu ZPAF Warszawa, 2013r.