Videoart “TIME” (2015)

Author: Jacek Jędrzejczak

Time: 7:14
Standard: HD
Sound: stereo
Music: Andrzej Rejman
Cooperation: Piotr Cieślik

A passage of time presented by interplay of vision and sound. The issues of transience and duration materializes in a dychotomy of a turmoil of the city and a tranquility of the nature. Time, which has come to a stanstill, discovers the face of an inevitable fate.

Upływ czasu w relacji dźwięku i obrazu. Ulotność i trwanie materializują się w dychotomii zgiełku miasta i spokoju natury. Czas, który zastygł, odkrywa oblicze nieuchronności losu.

Videoart distinguished in International Film Festival ZOOM – Zbliżenia 2015