Instalacja hologramowa THE DOLL – Dialog with Hans Bellmer (2016)

Autor/Dźwięk: Jacek Jędrzejczak
Realizacja: Piotr Cieślik

THE DOLL to stworzony techniką hologramową eksperyment audiowizualny, inspirowany instalacjami rzeźbiarskimi Hansa Bellmera. Reinterpretacja przewodniego motywu artystycznych poszukiwań niemieckiego malarza, rzeźbiarza, fotografa i grafika zyskała w instalacji Jacka Jędrzejczaka nowy wymiar; wymiar jednocześnie stanowiący zapis możliwości współczesnej sztuki, jak i niezmiennej aktualności przesłania sztuki samego Bellmera. Hologram, ożywiający obraz rozczłonkowanej, spętanej lalki, stanowi dialog z dorobkiem surrealizmu i dekonstruktywizmu. Instalacja nawiązuje do estetyki postmodernistycznej, polemizując przy tym z zagadnieniami reprezentacji, humanizmu, fetyszu i cielesności. Praca została pokazana po raz pierwszy na wernisażu w galerii Instytut 116 w ramach Warszawskiej Nocy Muzeów 2016.

 

Hologram installation THE DOLL – Dialog with Hans Bellmer (2016)

Author/Sound: Jacek Jędrzejczak
Realisation/Production: Piotr Cieślik

THE DOLL is an audiovisual experiment created by the use of a hologram technology, inspired by the sculptural installations of Hans Bellmer. The reinterpretation of leitmotives, based on the artistic exploration of German painter, sculptor, photographer and graphic’s, have gained in the Jacek Jędrzejczak’s installation a totally new dimension; a dimension which is the expression of both contemporary art’s new possibilities and constant topicality of Bellmer’s art itself. The hologram, reviving the image of a disintegrated, trammeled doll, makes up a dialog with the legacy of such trends as surrealism or deconstructionism. The installation refers to the postmodern aesthetics, arguing with the issues of representation, humanism, fetish and carnality. The work has been shown for the first time in the art gallery Institute 116 as a part of Warsaw Night of Museums in 2016.