Instalacja videomappingowa TEN – In process (2016)

 Autor: Jacek Jędrzejczak

Muzyka: Bogdan Mizerski

Realizacja: Piotr Cieślik

Instalacja TEN, jako kompozycja równoległych projekcji, stanowi audiowizualną wariację na temat czasu i przestrzeni. Wykorzystanie techniki videomappingu – rzutu obrazu na przestrzenne bryły – umożliwiło stworzenie geometrycznej tkanki jednoczesnych seansów videoart’ów autorstwa Jacka Jędrzejczaka. Prace te koncentrują się z jednej strony wokół kwestii przemijania i trwania, z drugiej zaś zerwania owego kontinuum, zwolnienia, zatrzymania, a w efekcie –  zmiany, bezruchu.

TEN to projekt w procesie – jego odsłony to ciągła zmiana, zachodząca poprzez tworzenie i dodawanie nowych obrazów i dźwięków. Ów proces zmiany to ciąg oddziałujących na siebie emocji, przedstawień wizualnych w akompaniamencie muzyki Bogdana Mizerskiego. Do współpracy przy realizacji projektu Jacek Jędrzejczak zaprosił również Piotra Cieślika. Premierowa odsłona pracy miała miejsce na wernisażu w galerii Instytut 116 w ramach Warszawskiej Nocy Muzeów.

– INSTYTUT 116, Warszawa

– “Light Move Festival”, Łódź

– SOHO FACTORY, Warszawa

 

Video Mapping installation TEN – In process (2016)

Author: Jacek Jędrzejczak

Music: Bogdan Mizerski

Realisation/Production: Piotr Cieślik

The installation TEN, as a composition of simultaneous projections, becomes an audiovisual variation on the theme of time and space. The use of videomapping technique – a projection of image on the spatial blocks – has enabled a creation of the geometric tissue of simultaneous screenings of Jacek Jędrzejczak’s videoarts. These works are focused on the one hand on the the issue of transience and duration, and on the other hand on the matter of the slump of continuum, stoppage, slowdown, and as a result – a change, an inertness.

TEN is a project in process – its various aspects have became a constant change, occurring by creating and adding new images and sounds. This changing process is a sequence of interacting emotions, visual representations with the accompaniment of music by Bogdan Mizerski. To cooperate in the production of the project, Jacek Jędrzejczak had also invited Piotr Cieślik. The premiere demonstration of the work took place in the Institute 116 gallery during Warsaw Night of Museums.

– INSTYTUT 116, Warszawa

– “Light Move Festival”, Łódź

– SOHO FACTORY, Warszawa