“Kobietą malowane” – fotografia/ „Painted with a woman” – photography (2004)

“Kobietą malowane” to przekrojowa wystawa, stanowiąca preludium do twórczej działalności Jacka Jędrzejczaka. Stanowi cykl zmysłowych fotografii nawiązujących do piękna i niejednoznaczności kobiecej natury.

Współpraca: Regina Rudnicka

„Painted with a woman” is a cross-sectional exhibition presenting photographies from selected projects realized by Jacek Jędrzejczak from the beginning of his creative career. It’s a cycle of atmospheric pictures presenting the beauty of a woman. There’s everything what’s important in them – capture of the emotions, which can tell something about human’s inner feelings, searching and experiments, inspiration by going by and passage of time. Women in Jacek Jędrzejczak’s creative output plays important, if not the most important, role.

Cooperation: Regina Rudnicka

CALENDAR

– 2004, Old ZPAF Gallery, Warszawa (20.05-10.06.2004)

VIDEO