INTERVIEW - Radio dla Ciebie (2008)

"O akcie artystycznym..." Interview with Jacek Jędrzejczak. Radio dla Ciebie (2008)