Videoart „Hands II” (2016)

Autor: Jacek Jędrzejczak

Kooperacja: Regina Rudnicka, Bartosz Mateńko, Piotr Cieślik

Videoart „Hands II” to złożony z symultanicznych ekranów eksperyment wizualny. Kolażowe zestawienie obrazów staje się tu znakiem współczesności, opartej na chaosie wielości i nadmiaru. Rozpad linearnej formy prowadzi do całkowitego rozpadu granic, a wyczerpanie homogenicznej wizji świata – estetycznego eklektyzmu. Praca Jacka Jędrzejczaka odpowiada na tę ponowoczesną kondycję. „Hands II” obrazuje stan bezładu i zawieszenia, w którym ludzka podmiotowość traci swoją transparentność na rzecz szerszego kontekstu.

Author: Jacek Jędrzejczak

Cooperation: Regina Rudnicka, Bartosz Mateńko, Piotr Cieślik

A videoart „Hands II” is an visual experiment composed from simultaneous displays. Collage-type parallel of images becomes a sign of modernity, based on the chaos of multiplicity and excess. The collapse of linear forms leads to a complete degradation of borders, while the exhaustion of homogenous vision of the world – to the aesthetic eclecticism. The work by Jacek Jędrzejczak corresponds to the postmodern condition. „Hands II” shows the state of disorder and suspension, in which human subjectivity loses its transparency for the benefit of the wider context.

“Hands II” – Awards and Selections:

One Shot Film Festival Yerevan – 2018

Euroshorts Short Film Festival Gdańsk – 2016

Premierowy pokaz videoartu odbył się w ramach festiwalu Euroshorts Short Film Festival 2016 w Gdańsku. Film został wyróżniony włączeniem do Konkursu Międzynarodowego w sekcji Film eksperymentalny.