Videoart „Firstly” (2018)  Jacek Jędrzejczak

Autor scenariusza , reżyser: Jacek Jędrzejczak

Muzyka : Tadeusz Sudnik

Współpraca: Anna Just

„Firstly” stanowi część projektu „TEN” Jacka Jędrzejczaka . Porusza tematykę relacji między człowiekiem i czasem. Czas trwania staje się wyrazem załamania kontinuum, zatrzymania i w efekcie końcowym – zmiany, bezwładu. Podczas spięcia, które pojawia się wraz ze zwolnieniem, Jacek Jędrzejczak znajduje miejsce na refleksję, opartą na zwróceniu uwagi na szerszą perspektywę i głębszy wymiar.


Author: Jacek Jędrzejczak

Director : Jacek Jędrzejczak  Music : Tadeusz Sudnik

Cooperation: Anna Just

„Firstly” is a part of Jacek Jędrzejczak’s  project named „TEN” and as such it
confronts the subject of human being in a relation to time. Duration becomes an
expression of the slump of continuum, stoppage, and as a result – a change, an inertness.
In a tension of slowdown Jacek Jędrzejczak finds the space for reflection, constituted on noticing a broader perspective and deeper dimensions.

„Firstly” – awards and selections:

Firence International Film Corti Festival  Toskania – 2019 finalist
Linoleum International Contemporary Animation and Media Festival – 2018
USA Film Festival – 2018 – Finalist
Euregion Film Festival – 2018 semi finalist
Italy Visionaria Sienna

„Firstly” – full clip

Firstly by Jacek J. T from Jacek Jedrzejczak on Vimeo.

Tagged with: , , , ,