Videoart “Exoneration” (2017)  Jacek Jędrzejczak

Autor scenariusza , reżyser: Jacek Jędrzejczak

Muzyka : Tadeusz Sudnik

Kooperacja: Waldemar Petelczyc , Piotr Cieślik

„Exoneration” stanowi część projektu “TEN” Jacka Jędrzejczaka z muzyką  Bogdana Mizerskiego. Porusza tematykę relacji między człowiekiem i czasem. Czas trwania staje się wyrazem załamania kontinuum, zatrzymania i w efekcie końcowym – zmiany, bezwładu. Podczas spięcia, które pojawia się wraz ze zwolnieniem, Jacek Jędrzejczak znajduje miejsce na refleksję, opartą na zwróceniu uwagi na szerszą perspektywę i głębszy wymiar.

Author: Jacek Jędrzejczak

Music: Tadeusz Sudnik

Cooperation: Waldemar Petelczyc , Piotr Cieślik

„Exoneration” is a part of Jacek Jędrzejczak’s project named „TEN” and as such it confronts the subject of human being in a relation to time. Duration becomes an expression of the slump of continuum, stoppage, and as a result – a change, an inertness.
In a tension of slowdown Jacek Jędrzejczak finds the space for reflection, constituted on
noticing a broader perspective and deeper dimensions.

“Exoneration” – awards and selections:

Split film festival / international festival of new film – 2018
31 Girona Film Festival GIFF – 2018
WorldFest-Houston International Film & Video Festival – 2018
The IndieFEST Film Awards – 2018
Accolade Global Film Competition – 2018
Vitruvian Thing Thessaloniki – 2018
DELETE TV – 2018
South London Shorts – 2018
Filmfest Dresden – 2017
Short Waves Festival, Poznań  – 2017

“Exoneration” – full clip

Exoneration T from Jacek Jedrzejczak on Vimeo.

 

 

Tagged with: , , ,