Prace Jacka Jędrzejczaka opublikowane zostały w A Comprehensive Guide to Digital Glamour Photography, A Comprehensive Guide to Digital Portrait Photography, A Comprehensive Guide to Digital Nude Photography jako wzór i punkt odniesienia dla przyszłych fotografów.

Seria ‘Digital Photography’ koncentruje się na trzech obszarach – rejestracji obrazu, wzmocnieniu obrazu oraz cieszeniu się obrazem; sprawia tym samym, że świat fotografii cyfrowej staje się prosty.

Publikacja w ramach AVA Academia – twórczego wydawcy w obszarze upraktyczniania sztuk wizualnych.

Ksiązki publikowane przez AVA Academia “tworzą wiodące autorytety akademickie, teksty są wnikliwie redagowane i opracowywane poprzez ustawiczne konsultacje oraz rozszerzenia, celem jak najlepszej odpowiedzi na potrzeby dzisiejszych adeptów.” Uniwersytety i instytucje nauki wyższej z całego świata przyjęły i polecaja materiały AVA Academy w ramach różnorodnych kursów i programów. Odbiorcy tych publikacji są zaznajomieni z dobrymi projektami, wymagający, świadomi i wymagają wysokiej jakości projektowania i prezentacji.