AKT3 NAKED WIND [PHOTO ALBUM]

Album „Akt3 – NAKED WIND” (2010)

Album „Akt3 – NAKED WIND” wyróżnia się wśród innych publikacji tego typu. Zaciekawia nie tylko treścią, ale również formą. Tajemnica zawartości kryje się w stylizowanej, dwuczęściowej okładce „obejmującej” album. Zapowiedzią i swoistą podpowiedzią “co dalej?” jest jedynie szkicowe zaznaczenie fotografii na zewnętrznej okładce oraz przezierający ze środka tytuł albumu. Niewątpliwie należy go dotknąć, wysunąć z etui i otworzyć. Wprowadzeniem do albumu są teksty Jacka Santorskiego, psychologa, oraz Mariana Rumina, krytyka sztuki, opublikowane w języku polskim oraz angielskim.

From centuries female nude arouses artist’s  formative invention, by becoming their source of inspiration and by persuading them to various formal experiments. In this case we are dealing with artistic photographers for who the female body turns to be some kind of space emboding  the light, time and our imagination. Three well known artist: Jan Berdak, Jacek Jędrzejczak and Sergiusz Sachno are bounded by their consistent view of female body; the view, which becomes a fascinating and compact artistic narration.

Większość aktów dostępnych dziś w albumach, na wystawach czy internetowych galeriach przedstawia kobietę, która wabi i erotycznie prowokuje lub została podpatrzona tak, że nieświadomie pełni te role. Autorzy przedstawionych w niniejszym zbiorze aktów idą inną drogą. Pokazują ciało kobiety, która jest. Nie są to zdjęcia erotyczne, podniecające. To zdjęcia miłosne. Czuje się, że aparat był w rękach ludzi dojrzałych, którzy nie szukają podniet, lecz dają świadectwo odkrywania piękna poprzez twórcze i wrażliwe obcowanie z modelką, świadome spożytkowanie ruchu, światła, przestrzeni. Wydaje się, że modelka pracująca z artystą tak nastawionym czuje się partnerką, podmiotowo dzieli się sobą, a nie „sprzedaje”. Istotą psychofotografii jest wspólny proces twórczy artysty i modelki czy modela. Podstawą jest relacja, która jak w medytacji przyjmuje rzeczy, jakimi są, i jak w sztuce nadaje im znaczenia. Zdjęcia zebrane w albumie “Akt3 – NAKED WIND” są świadectwem takiego procesu, który bliższy jest miłości niż romansu, prawdziwego spotkania niż urzeczowienia, samoświadomości niż samooceny”

Jacek Santorski

***

O prezentowanych fotografiach trzech autorów można by powiedzieć: że przedstawione fotoobrazy, zanim stały się nagą kobietą lub jakąkolwiek inną anegdotą, są przede wszystkim płaskimi powierzchniami z iluzyjnej przestrzeni wydobytymi światłem form zapisanymi w określonym porządku. Zatem nie pokazanie golizny było intencją autorów, lecz fascynacje tajemnicą odkrytych biologicznych form wyłowionych ze zjawiskowości ruchu

Gabriel Leonard Kamiński (Redaktor Portalu Księgarskiegiego – książka.net.pl)

 ***

Akt kobiecy od wieków rozbudzał twórczą inwencję artystów, stając się dlań źródłem szczególnego natchnienia, skłaniając ich do różnych formalnych eksperymentów. W tym wypadku mamy do czynienia z artystycznymi fotografiami traktującymi kobiece ciało jako pewną przestrzeń wokół której skupia się światło, czas i nasza wyobraźnia. Trzech artystów o znakomitych w tej profesji nazwiskach: Jan Berdak, Jacek Jędrzejczak i Sergiusz Sachno “połączyło” swoje widzenie kobiecego ciała w ciąg spójnej artystycznej narracji. Akty w ich wykonaniu są z jednej strony “przetworzeniem” pewnej sytuacji zaistniałej między modelką a fotografem. Akt kobiecy i wykreowane pozowanie wiąże się tu ściśle z grą światła, półcieni zanurzonych w określonym planie. Zamazane kontury z pozoru deformujące fotografowane postacie uzyskują niezwykły status interakcji zachodzącej w przestrzeni zdjęcia między artystą a jego modelem. Wszystkie  te płaszczyzny na których odgrywa się ta interakcja, są pośrednio także “sceną obrotową”, teatrem, gdzie światłocień, obiektyw, i postać fotografowanej kobiety stanowią zamkniętą przestrzeń, w jakiej rozgrywa się ten swoisty spektakl. Szczególnie Berdak w swoich pracach bardzo “głęboko” wchodzi w przestrzeń ciała modelki, starając się przy pomocy “zbliżeń”, “oddaleń” otwierać przed nami  poszczególne poziomy interpretacyjne. Jego zdjęcia, to specyficzne obrazy, w stylu późnej Łempickiej, gdzie nonszalancja, spotyka się kontemplacją, a dandyzm współistnieje z tajemniczą elegancką.

Jacek Jędrzejczak skupia się na fenomenie ruchu, podąża za kobiecym ciałem starając się uchwycić je w niezwykłym tańcu. Przypomina to pierwotny rytuał mający przywołać niewidoczną gołym okiem stwórczą pra-moc. Jego modelki wiją się w “wężowych” ruchach obiektywu chcąc “ukryć” się przed jego “okiem”. Reszta interpretowanej sytuacji “mieści się” w wąskiej przestrzeni – między widzem, a reprodukowanym zdjęciem. Te fotograficzne “Bachanalia” przypominają, że jesteśmy ciągle związani z pierwotnym cudem Płodności Narodzin, i Radości Życia.

Sergiusz Sachno “bawi się” z nami w swój własny autorski teatr cieni. Postać modelki oświetlana z różnych stron – “odbija się” od strefy ciemności, cienia i gry ze światłem niczym “manekin”. Sachno “ubiera” i “rozbiera” ją na wiele sposobów. Ten specyficzny “światłolubny” ubiór odsłania przed nami duchową przestrzeń naszej cielesności.  Utrwala w nas podświadomie wiarę, że nie jesteśmy skazani na przemijanie, gdy opanujemy sztukę porozumiewania się z otaczającą nas przestrzenią. Z wertykalnym horyzontem, po którym poruszamy się w linii prostej, mając za towarzysza tej niezwykłej podróży własny cień. Tutaj spełniający rolę mistycznego sobowtóra, a może nawet Przewodnika. Dodatkowym atutem autorskich peregrynacji w głębię fotografowanego ciała jest jego naturalna ekspresja, i traktowanie ruchu jako towarzyszącej nam od wieków egzystencjalnej filozofii.

Każdą z tych interpretacji możemy “uzupełnić” o własne widzenie tego cielesnego spektaklu wiążącego nasze kruche jestestwo z ponadczasowym wymiarem przestrzeni, światłocienia i linii życia niespodziewanie przecinających się na na granicy Dnia, Nocy, Światła i Półmroku. A resztę tej historii musicie sobie sami dopowiedzieć, bo życie jest szczególną odmianą piękna, najczęściej Nieuświadomionego

Marian Rumin – krytyk sztuki
Biografia – O Janie Berdaku: http://tinyurl.com/gmmpw6c
Biografia – O Sergiuszu Sachno: http://tinyurl.com/j4xj4z7

Nagrody:

– wyróżnienie w ogólnopolskim Konkursie Albumów i Katalogów o Sztuce (Reminiscencje, Warszawa, BUW)

– tytuł „Nowatorskiego Albumu Roku 2010” wg portalu ŚredniFormat

– nominacja do nagrody w 51. Konkursie PTWK “Najpiękniejsze Książki Roku 2010”

Exibition

  • 2007, Kowno, FujiFilm Fotografijos galerija
  • 2010, Warszawa, Promocja w galerii ZPAFu
  • 2011, Reminiscencje, Warszawa BUW (Konkurs na Najpiękniejszy Album o Sztuce)

Galeria