Videoart „Parallax view” (2018)

Autor: Jacek Jędrzejczak

Kooperacja: Bogdan Mizerski, Regina Kotarba, Joanna Królikowska

„Parallax view” stanowi część projektu „TEN” Jacka Jędrzejczaka. Porusza tematykę relacji między człowiekiem i czasem. Czas trwania staje się wyrazem załamania kontinuum, zatrzymania i w efekcie końcowym – zmiany, bezwładu. Podczas spięcia, które pojawia się wraz ze zwolnieniem, Jacek Jędrzejczak znajduje miejsce na refleksję, opartą na zwróceniu uwagi na szerszą perspektywę i głębszy wymiar.

 

Author: Jacek Jędrzejczak

Cooperation: Bogdan Mizerski, Regina Kotarba, Joanna Królikowska

„Parallax view” is a part of Jacek Jędrzejczak’s project named „TEN” and as such it confronts the subject of human being in relation to time. Duration becomes an expression of the slump of continuum, stoppage, and as a result – a change, an inertness. In a tension of slowdown Jacek Jędrzejczak finds the space for reflection, constituted on noticing a broader perspective and deeper dimensions.

 

„Parallax view” – Awards and selections:

Teknochat Barcelona – 2018

Tagged with: , , ,