Videoart „Firstly” (2018)

Autor: Jacek Jędrzejczak

Kooperacja: Anna Just, Bogdan Mizerski

„Firstly” stanowi część projektu „TEN” Jacka Jędrzejczaka. Porusza tematykę relacji między człowiekiem i czasem. Czas trwania staje się wyrazem załamania kontinuum, zatrzymania i w efekcie końcowym – zmiany, bezwładu. Podczas spięcia, które pojawia się wraz ze zwolnieniem, Jacek Jędrzejczak znajduje miejsce na refleksję, opartą na zwróceniu uwagi na szerszą perspektywę i głębszy wymiar.

 

Author: Jacek Jędrzejczak

Cooperation: Anna Just, Bogdan Mizerski

„Firstly” is a part of Jacek Jędrzejczak’s project named „TEN” and as such it
confronts the subject of human being in a relation to time. Duration becomes an
expression of the slump of continuum, stoppage, and as a result – a change, an inertness.
In a tension of slowdown Jacek Jędrzejczak finds the space for reflection, constituted on
noticing a broader perspective and deeper dimensions.

„Firstly” – awards and selections:

USA Film Festival – 2018 – Finalist

Euregion Film Festival – 2018

Tagged with: , , , ,