Videoart „Firstly” (2018)  Jacek Jędrzejczak i Bogdan Mizerski

Autor scenariusza , reżyser: Jacek Jędrzejczak

Muzyka : Bogdan Mizerski

Kooperacja: Anna Just

„Firstly” stanowi część projektu „TEN” Jacka Jędrzejczaka i Bogdana Mizerskiego. Porusza tematykę relacji między człowiekiem i czasem. Czas trwania staje się wyrazem załamania kontinuum, zatrzymania i w efekcie końcowym – zmiany, bezwładu. Podczas spięcia, które pojawia się wraz ze zwolnieniem, Jacek Jędrzejczak znajduje miejsce na refleksję, opartą na zwróceniu uwagi na szerszą perspektywę i głębszy wymiar.

 

Author: Jacek Jędrzejczak Bogdan Mizerski

Director : Jacek Jędrzejczak  Music : Bogdan Mizerski

Cooperation: Anna Just

„Firstly” is a part of Jacek Jędrzejczak’s and Bogdan Mizerski’s  project named „TEN” and as such it
confronts the subject of human being in a relation to time. Duration becomes an
expression of the slump of continuum, stoppage, and as a result – a change, an inertness.
In a tension of slowdown Jacek Jędrzejczak finds the space for reflection, constituted on
noticing a broader perspective and deeper dimensions.

„Firstly” – awards and selections:

Visionaria International Film Festival  Toskania 2018

Linoleum International Contemporary Animation and Media Festival 2018

USA Film Festival – 2018 – Finalist

Euregion Film Festival – 2018

Tagged with: , , , ,