Videoart „Exoneration” (2017)  Jacek Jędrzejczak i Bogdan Mizerski

Autor scenariusza , reżyser: Jacek Jędrzejczak

Muzyka : Bogdan Mizerski

Kooperacja: Waldemar Petelczyc

„Exoneration” stanowi część projektu „TEN” Jacka Jędrzejczaka i Bogdana Mizerskiego. Porusza tematykę relacji między człowiekiem i czasem. Czas trwania staje się wyrazem załamania kontinuum, zatrzymania i w efekcie końcowym – zmiany, bezwładu. Podczas spięcia, które pojawia się wraz ze zwolnieniem, Jacek Jędrzejczak znajduje miejsce na refleksję, opartą na zwróceniu uwagi na szerszą perspektywę i głębszy wymiar.

 

Author: Jacek Jędrzejczak Bogdan Mizerski

Cooperation: Waldemar Petelczyc

„Exoneration” is a part of Jacek Jędrzejczak’s  and Bogdan Mizerski’s project named „TEN” and as such it
confronts the subject of human being in a relation to time. Duration becomes an
expression of the slump of continuum, stoppage, and as a result – a change, an inertness.
In a tension of slowdown Jacek Jędrzejczak finds the space for reflection, constituted on
noticing a broader perspective and deeper dimensions.

„Exoneration” – awards and selections:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Funkhaus w Berlin DELETE TV 2018

SPLIT FILM FESTIVAL / INTERNATIONAL FESTIVAL OF NEW FILM 201

31 Girona Film Festival GIFF 2018

 •            WorldFest-Houston International Film & Video Festival 2018
   The IndieFEST Film Awards – 2018
   Accolade Global Film Competition – 2018
   Vitruvian Thing Thessaloniki – 2018
   DELETE TV – 2018
   South London Shorts – 2018
   Filmfest Dresden – 2017
   Short Waves Festival – Poznań 2017

Tagged with: , , ,